• Adviseren bij ruimtelijke ordeningsprocessen

• Schrijven van Ruimtelijke Onderbouwingen

• Opstellen van prijsvraagdocumenten

• Adviseren en begeleiden prijsvragen

• Zoeken naar geschikte ontwikkelingslocaties

• Analyse van ontwikkelingslocaties

• Stedenbouwkundige analyses

• Financiele haalbaarheidsstudies (grondexploitaties)

• Opstellen van grondovereenkomsten

• Marktonderzoek en advies inzake marktwerking

• Interim-management & projectmanagement

• Interne processen & planning

• Toetsing bouwkundige en/of ontwikkelingsprojecten

• Geschilbeslechting*

 

* De heer Ir. D.J. van Bodegom is officieel benoemd als Deken Zuid-Holland door de Bond Nederlandse Architecten (BNA)

Procitta Projecten Van Alkemadelaan 1136 2597 BL Den Haag info@procitta-projecten.nl

Telefoon Nederland: +31 (0)70 354 12 50 / +31 (0)6 515 444 99 Tanzania: +255 (0)788 48 70 60

Adviesbureau Fysieke Leefomgeving